Fagfelt

Fagfelt

Arkiv

3.11.2014

Bistandsadvokat

Fornærmede i straffesaker kan ha krav på bistandsadvokat. Dette gjelder bla fornærmede i vold- og sedelighetssaker.  Bistanden kan være knyttet til å ivareta fornærmedes interesser under etterforskningen og senere under en eventuell rettssak mot gjerningsmannen. Det er bistandsadvokaten som fremmer fornærmedes krav om erstatning der det er aktuelt.  Ta kontakt så undersøker vi om du […]

Les mer
31.10.2014

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp ytes uten behovsprøving i en del sakstyper. I de fleste straffesaker og i saker der barnevernet skal bruke tvang eller overta omsorgen for barn, har man rett til advokat dekket av det offentlige. Du kan likevel velge advokat fritt. Ta kontakt, så ordner vi det praktiske. I en del andre sakstyper vil du […]

Les mer
27.08.2014

Trafikkrett

Det er gjennom trafikken de fleste får et møte med strafferetten. Kjøring i strid med vegtrafikkloven kan være straffbart, og det kan få betydning for retten til å føre motorvogn, man kan miste førerkortet. I slike situasjoner kan man ha behov for juridisk bistand. Vår erfaring er at det ofte er mulig å oppnå et […]

Les mer
Nyheter
28.05.2014
Nytt advokatkontor i Sandvika

Advokatsenteret AS ble opprettet i 2013, og består av advokater som tidligere har drevet advokatpraksis i Asker og Sandvika. Advokat Jan Kildah...

27.05.2014
EMD – Krenkelse av EMK artikkel 8 i sak mot Norge

Menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg avsa 24. juli 2014 dom i saken KAPLAN AND OTHERS v. NORWAY (no. 32504/11) og konkluderte med at det fo...