Om Jan Kildahl

Om Jan Kildahl

Om Jan Kildahl

Advokatsenteret AS ble etablert i 2013 og  er et kontorfellesskap bestående av selvstendige advokater.

Vi har kontor sentralt i Sandvika, med gode parkeringsmuligheter og kort vei til offentlig kommunikasjon (Sandvika stasjon med tog og bussforbindelse). Vi tar imidlertid prosessoppdrag i hele landet.

Advokatene i Advokatsenteret har ulik erfaring og bakgrunn, blant annet fra både domstol, politi/påtalemyndighet og større advokatfirmaer. Alle våre advokater har utstrakt  prosedyreerfaring.

Vi ønsker at terskelen for å ta kontakt med advokat skal være så lav som mulig. Vi ønsker derfor å kunne tilby juridisk bistand tilpassset  dine behov, enten du representerer et firma med forretningsjuridiske utfordringer eller som privatperson har behov for bistand knyttet til barn, familie, arv el lign. Våre advokaterer skal ha generell god kompetanse, men har også sine spesialområder. Du vil bli henvist til den advokaten som er best egnet til å dekke dine juridiske behov.

Advokatene i Advokatsenteret gjennomfører årlig kurs og etterutdanning for å opprettholde god faglig kvalitet, både generelt og innenfor sine spesialfelt.

Vi tar også mål av oss å levere jurdisk bistand av høy etisk kvalitet.  Vi er forpliktet til å følge regler for god advokatskikk.

Ta gjerne kontakt med en av våre advokater direkte, eller fyll ut kontaktskjema.