Bistandsadvokat

Bistandsadvokat

Bistandsadvokat

Fornærmede i straffesaker kan ha krav på bistandsadvokat. Dette gjelder bla fornærmede i vold- og sedelighetssaker.  Bistanden kan være knyttet til å ivareta fornærmedes interesser under etterforskningen og senere under en eventuell rettssak mot gjerningsmannen. Det er bistandsadvokaten som fremmer fornærmedes krav om erstatning der det er aktuelt.  Ta kontakt så undersøker vi om du har krav på offentlig oppnevnt bistandsadvokat.