Advokat Jan Kildahl

Advokat Jan Kildahl

Advokat Jan Kildahl

Advokatfirmaet Jan Kildahl bistår i særdeleshet privatpersoner i straffesaker og barnevernsaker, men har også utstrakt erfaring innen andre fagområder.

Fra 1.januar 2014 holder vi til i nye lokaler sentralt i Sandvika. Vi har etablert Advokatsenteret AS som er et kontorfellesskap bestående av selvstendige advokater, som til sammen tilbyr fullfaglig juridisk rådgivning.

Vi ønsker å tilby juridiske tjenester av god kvalitet og  yte den service våre klienter forventer, til konkurransedyktige priser.

Det bør være et mål at alle som har behov for rettshjelp skal kunne benytte advokat. Vi jobber derfor også med fri rettshjelp. Vi undersøker i første konsultasjon om du har krav på fri rettshjelp.