Fast eiendom

Fast eiendom

Fast eiendom

Vi har ved vårt kontor medarbeidere med bred erfaring og bakgrunn innenfor fagfeltet «fast eiendoms rettsforhold». Vi bistår næringsdrivende, herunder entreprenører, og privatpersoner i saker som omhandler fast eiendom, bla. i saker om:

  • Kjøp og salg av fast eiendom, herunder mangelsaker etter kjøp av ny eller brukt bolig.
  • Plan- og bygningsrett
  • Nabotvister
  • Husleietvister
  • Bruksrettigheter, servitutter
  • Sameier og borettslag
  • Tomtefeste
  • Veirett

Våre advokater prosederer jevnlig saker om fast eiendom for domstolene.  Privatpersoner vil normalt ha en bolig- eller innboforsikring som ved en tvist vil dekke det vesentligste av advokatkostnadene. Vi er selvfølgelig behjelpelig med å aktivere rettshjelpsforsikring.