Arv og skifterett

Arv og skifterett

Arv og skifterett

Våre advokater bistår både privatpersoner og næringsdrivende i spørsmål om arve- og skifteoppgjør samt generasjonsskifte. Dette er saker som ofte kan være personlig belastende, og hvor konfliktnivået kan oppleves som høyt. Det er vår erfaring at det er formålstjenlig at partene allerede tidlig i prosessen får juridisk bistand til gjennomføringen, og at man dermed får et best mulig utgangspunkt for å oppnå gode løsninger. Skulle det imidlertid ikke komme til en løsning prosederer vi saken for deg i domstolene.

Vi kan blant annet bistå med:

  • Ektepakt
  • Testament
  • Samboeravtaler
  • Dødsboskifte
  • Felleseieskifte
  • Oppgjør mellom samboere
  • Forhandlinger og prosedyre