Trafikkrett

Trafikkrett

Trafikkrett

Det er gjennom trafikken de fleste får et møte med strafferetten. Kjøring i strid med vegtrafikkloven kan være straffbart, og det kan få betydning for retten til å føre motorvogn, man kan miste førerkortet. I slike situasjoner kan man ha behov for juridisk bistand. Vår erfaring er at det ofte er mulig å oppnå et bedre resultat med bistand fra en advokat som kan fagområdet. Det er en del regler som kan være vanskelig å forstå riktig. Både politi og politijurister trår her feil relativt ofte.  Opplever du at du har blitt uriktig behandlet etter en slik episode, kan det ende at du har rett i det.

Våre spesialister på trafikkrett bistår klienter i hele landet når det gjelder straff som følge av uaktsom kjøring, kjøring påvirket og førerkortbeslag. Særlig i de mer alvorlige sakene, med alvorlig skade eller dødsfall som følge, bør man søke juridisk bistand tidlig.

Inndragning av førerretten kan også skje ved adminsitrative vedtak på grunn av helsetilstand eller manglende skikkethet eller edrulighet. Også i slike tilfeller kan du være tjent med å forhøre deg med en av våre trafikkadvokater.

Du kan lese mer om våre tjenester innen trafikkrett på en egen nettside som du finner her: www.trafikkadvokaten.no