EMD – Krenkelse av EMK artikkel 8 i sak mot Norge

EMD – Krenkelse av EMK artikkel 8 i sak mot Norge

EMD – Krenkelse av EMK artikkel 8 i sak mot Norge

Menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg avsa 24. juli 2014 dom i saken KAPLAN AND OTHERS v. NORWAY (no. 32504/11) og konkluderte med at det forelå en krenkelse av EMK artikkel 8 (familieliv, utvisning, barnets beste). Les mer her